Prijava registrovanih istraživača
Prijavu i registraciju na web servis mogu izvršiti svi istraživači kojima je dodeljen APVNT broj. Korisničko ime istraživača predstavlja APVNT broj, dok je inicijalna lozinka za registraciju JMBG istraživača.
Korisničko ime:
Lozinka:
U slučaju zaboravljene lozinke, obratiti se kontakt osobi u matičnoj ustanovi
Zahtev za registraciju i dobijanje APVNT broja
Za dobijanje APVNT broja istraživača od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost potrebno je podneti zahtev za registraciju istraživača. Zahtev za registraciju podnosi matična ustanova istraživača.
Registrovani istraživači u organizacijama
Univerzitet u Novom Sadu
Naučni instituti
Privatni fakulteti
Visoke škole
Klinički centar Vojvodine
Istraživačko-razvojni centri
Ostale ustanove
Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine
Akcija Vlade APV "Pravo na prvu šansu"
Matica srpska
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Srpska akademija nauka i umetnosti - Ogranak u Novom Sadu
12.04.2017 - Privremeno blokiranje unosa nove produkcije
U periodu od 10.04.2017.g. do 18.04.2017.g. biće aktivirana automatska klasifikacija radova objavljenih u časopisima M20 i M50 grupacije i automatska VERIFIKACIJA radova koji su korektno povezani sa Registrom časopisa. U tom periodu će, u cilju kvalitetne i nesmetane verifikacije postojeće produkcije, biti ONEMOGUĆENO dodavanje nove.
06.06.2014 - Web browser-i
Web aplikacija bi trebala da funcioniše u sledećim web browserima: Mozilla Firefox, Google Chrom i Opera, ali najbolje performanse sajta su u browser-u Mozilla Firefox koji se preporučuje u radu, i ovaj web browser možete preuzeti ovde:

download Mozilla Firefox

26.10.2011 - Javno vidljivi rezultati produkcije
Poštovani istraživači,

rezultati produkcije svih registrovanih istraživača postali su javno vidljivi. Uvid u rezultate produkcije moguće je obaviti putem linka: Pregled registrovanih istraživača. U narednom periodu biće omogućeno objavljivanje i ostalih delova kartona naučnog radnika (osnovni podaci, izbori u zvanja, biografija...).
21.02.2011 - Preuzeti rezultati citiranosti
Poštovani istraživači,

u delu "Citiranost" nalaze se kumulativni rezultati citiranosti istraživača (ukupan broj citata i ukupan broj autocitata) preuzeti od Referalnog centra Biblioteke Matice srpske.
21.02.2011 - Bodovanje rezultata po poljima
Poštovani istraživači,

u delu "Bodovanje rezultata po poljima" nalazi se uporedni pregled bodovanja kriterijuma produkcije po naučnim poljima. Uz svaki M-rezultat istraživača postoji i polje rezultata na osnovu koga se rezultat boduje.

Korisnički servis

Centar za računarstvo, FTN
Tel: 021 485 2246, e-mail: apvknr@gmail.com
Copyright 2009 FTN - Razvojni tim