Prijava registrovanih istraživača
Prijavu i registraciju na web servis mogu izvršiti svi istraživači kojima je dodeljen APVNT broj. Korisničko ime istraživača predstavlja APVNT broj, dok je inicijalna lozinka za registraciju JMBG istraživača.
Korisničko ime:
Lozinka:
U slučaju zaboravljene lozinke, obratiti se kontakt osobi u matičnoj ustanovi
Zahtev za registraciju i dobijanje APVNT broja
Za dobijanje APVNT broja istraživača od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost potrebno je podneti zahtev za registraciju istraživača. Zahtev za registraciju podnosi matična ustanova istraživača.
Registrovani istraživači u organizacijama
Univerzitet u Novom Sadu
Naučni instituti
Privatni fakulteti
Visoke škole
Klinički centar Vojvodine
Istraživačko-razvojni centri
Ostale ustanove
Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine
Akcija Vlade APV "Pravo na prvu šansu"
Matica srpska
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Srpska akademija nauka i umetnosti - Ogranak u Novom Sadu
Pregled registrovanih istraživača
«««1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950»»»
R.br.APVNT BrojPrezimeImeZvanjeOrganizacijaKarton
 
1.
1146
Abramović
Biljana
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
2.
2535
Acin
Đurica
Profesor emeritus
Fakultet za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici
3.
10
Acin Sigulinski
Stanislava
Redovni profesor
Ekonomski fakultet u Subotici
4.
608
Ač Nikolić
Eržebet
Redovni profesor
Medicinski fakultet u Novom Sadu
5.
2970
Ačanski
Jelena
Viši naučni saradnik
Istraživačko-razvojni institut BioSens u Novom Sadu
6.
1382
Ačanski
Marijana
Redovni profesor
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
7.
1893
Aćimović
Danica
Vanredni profesor
Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima
8.
1856
Aćimović
Mirko
Redovni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
9.
3090
Aćimović
Srđan
Asistent
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
10.
2616
Aćimović (Babić)
Milica
Viši naučni saradnik
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
11.
3282
Aćin
Vladimir
Viši naučni saradnik
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
12.
1147
Adamov
Jasna
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
13.
4225
Adamović
Boris
Docent
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
14.
2428
Adamović
Dragan
Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
15.
1572
Adamović
Dušan
Naučni savetnik
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
16.
4839
Adamović
Milan
Asistent
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
17.
1331
Adamović
Živoslav
Redovni profesor
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
18.
3050
Adamović (Majkić)
Savka
Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
19.
2186
Adžić
Evgenije
Docent
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
20.
4638
Adžić
Milan
Predavač
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici
21.
4720
Adžić
Milorad
Docent
Stomatološki fakultet u Pančevu
22.
4217
Adžić
Slobodan
Redovni profesor
Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima
23.
11
Adžić
Sofija
Redovni profesor
Ekonomski fakultet u Subotici
24.
4115
Agarski
Boris
Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
25.
1148
Agbaba
Jasmina
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
26.
6821
Agbaba
Nataša
Asistent
Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu
27.
5266
Agić
Danijela
Docent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
28.
2398
Ahmetagić
Esad
Redovni profesor
Ekonomski fakultet u Subotici
29.
2801
Ahmetović
Zlatko
Profesor emeritus
Fakultet za sport i psihologiju u Novom Sadu
30.
4028
Ajduković
Nikša
Istraživač-pripravnik
Medicinski fakultet u Novom Sadu
31.
2372
Ajduković (Daljev)
Jovana
Vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
32.
573
Ajdžanović
Jelena
Vanredni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
33.
390
Ajdžanović
Milan
Vanredni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
34.
2520
Ajdžanović
Nataša
Nastavnik veština - Viši predavač
Filozofski fakultet u Novom Sadu
35.
584
Aladžić
Viktorija
Vanredni profesor
Građevinski fakultet u Subotici
36.
2631
Alagić
Slađana
Naučni saradnik
Bio-ekološki centar Zrenjanin
37.
391
Alanović
Milivoj
Vanredni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
38.
3437
Alargić
Ivan
Istraživač-pripravnik
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
39.
5219
Alargić
Predrag
Asistent-master
Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu
40.
6643
Alavuk
Đorđe
Asistent
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
41.
1383
Albijanić
Boris
Asistent
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
42.
4152
Aleksandrović
Marija
Profesor strukovnih studija
Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu
43.
6184
Aleksić
Aleksandra
Asistent
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
44.
6264
Aleksić
Anđelko
Asistent-master
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
45.
3378
Aleksić
Ema
Docent
Stomatološki fakultet u Pančevu
46.
6924
Aleksić
Ivana
Asistent
Fakultet za sport i psihologiju u Novom Sadu
47.
1149
Aleksić
Jelena
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
48.
6497
Aleksić
Katarina
Saradnik u nastavi
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
49.
5353
Aleksić
Lidija
Istraživač-saradnik
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
50.
5146
Aleksić
Ljiljana
Docent
Građevinski fakultet u Subotici
51.
5458
Aleksić
Marko
Docent
Ekonomski fakultet u Subotici
52.
4095
Aleksić
Milan
Redovni profesor
Akademija umetnosti u Novom Sadu
53.
5122
Aleksić
Nikola
Saradnik u nastavi
Stomatološki fakultet u Pančevu
54.
6156
Aleksić
Sanja
Asistent
Farmaceutski fakultet u Novom Sadu
55.
4620
Aleksić
Sreto
Docent
Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima
56.
6113
Aleksić (Jakšić)
Milena
Istraživač-saradnik
Istraživačko-razvojni institut BioSens u Novom Sadu
57.
3761
Aleksić Sabo
Verica
Docent
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
58.
609
Aleksić-Đorđević
Mirjana
Asistent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
59.
5160
Aleksić-Veljković
Aleksandra
Asistent-master
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
60.
1097
Aličić
Samir
Asistent
Pravni fakultet u Novom Sadu
61.
930
Almaši
Radmila
Redovni profesor
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
62.
5559
Almažan
Sonja
Predavač
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i posl. informatičare u Sremskoj Mitrovici
63.
2125
Ambrozi
Marta
Vanredni profesor
Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima
64.
5951
Amidžić
Isidora
Docent
Akademija umetnosti u Novom Sadu
65.
4300
Amidžić
Jelena
Docent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
66.
7044
Amižić
Vuk
Asistent
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
67.
1150
Anačkov
Goran
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
68.
1836
Anastasov
Krum
Profesor strukovnih studija
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
69.
2537
Anderla
Andraš
Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
70.
2213
Andevski
Milica
Redovni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
71.
931
Andrašev
Siniša
Viši naučni saradnik
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu
72.
3500
Andrašić
Slobodan
Redovni profesor
Ekonomski fakultet u Subotici
73.
2811
Andrašić M.
Jelena
Docent
Ekonomski fakultet u Subotici
74.
3987
Andrejević
Aleksandar
Redovni profesor
Fakultet poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici
75.
3693
Andrejević Panić
Andrea
Vanredni profesor
Fakultet poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici
76.
3144
Andrejić Višnjić
Bojana
Docent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
77.
2734
Andrić
Andrijana
Viši naučni saradnik
Istraživačko-razvojni institut BioSens u Novom Sadu
78.
101
Andrić
Dejan
Predavač
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
79.
392
Andrić
Edita
Redovni profesor
Filozofski fakultet u Novom Sadu
80.
12
Andrić
Mirko
Redovni profesor
Ekonomski fakultet u Subotici
81.
1152
Andrić
Nebojša
Vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
82.
1153
Andrić
Silvana
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
83.
6440
Andrić
Vanja
Istraživač-pripravnik
Medicinski fakultet u Novom Sadu
84.
7066
Andrić (Tešić)
Dragica
Asistent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
85.
6617
Andrijević
Ana
Asistent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
86.
3145
Andrijević
Ilija
Redovni profesor
Medicinski fakultet u Novom Sadu
87.
610
Andrijević
Ljiljana
Redovni profesor
Medicinski fakultet u Novom Sadu
88.
2287
Anđelić
Božidar
Redovni profesor
Medicinski fakultet u Novom Sadu
89.
6126
Anđelić
Doroteja
Saradnik u nastavi
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
90.
7075
Anđelić
Dunja
Istraživač-pripravnik
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
91.
2087
Anđelić
Goran
Redovni profesor
Fakultet poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici
92.
6121
Anđelić
Nikola
Asistent
Medicinski fakultet u Novom Sadu
93.
5620
Anđelić
Stefan
Asistent
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
94.
2895
Anđelković
Aleksandar
Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
95.
4583
Anđelković
Ivana
Saradnik u nastavi
Fakultet za sport i psihologiju u Novom Sadu
96.
2487
Anđelković
Stojan
Asistent
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
97.
6089
Anđelovski
Olja
Saradnik u nastavi
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
98.
3367
Anđelski
Hristo
Docent
Stomatološki fakultet u Pančevu
99.
7255
Anišić
Helena
Asistent
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
100.
102
Anišić
Zoran
Redovni profesor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
«««1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950»»»

Korisnički servis

Centar za računarstvo, FTN
Tel: 021 485 2246, e-mail: apvknr@gmail.com
Copyright 2009 FTN - Razvojni tim